Algemeen

Stinzenflora op de kaart

Friesland is rijk aan de typische stinzenfloramilieus die een weerspiegeling zijn van de boeiende historie van deze provincie. Dat maakt stinzenflora van onschatbare waarde voor het Friese erfgoed. Jammer genoeg hebben ruimtelijke ontwikkelingen en gebrek aan tijd en beheerkennis er de afgelopen decennia voor gezorgd dat de bijzondere vegetaties stinzenplanten zijn afgenomen. Landschapsbeheer Friesland wil de stinzenflora (weer) op de kaart zetten, zodat ze nu én in de toekomst behouden blijven. De uitbundige voorjaarsbloeiers komen op de meest prachtige locaties voor, vooral bij (voormalige) stinzen, states en andere buitenplaatsen. Zowel die mooie plekken als de stinzenplanten met hun cultuurhistorische waarde verdienen aandacht!

Met het project 'Stinzenflora op de kaart' hoopt Landschapsbeheer Friesland de waardering voor de planten te vergroten, maar ook het niveau van beheer te bevorderen. Dat betekent dat er aandacht wordt besteed aan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beheerders van terreinen met rijke stinzenflora, maar ook dat de mooie planten bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. Hoe meer mensen in het voorjaar genieten van de kleurrijke bloementapijten van stinzenflora, hoe groter de kans dat de fraaie stinzentuinen in Friesland behouden blijven. Voorwaarde is dan wel dat beheerders en eigenaren hun kennis van soorten, het stinzenmilieu en het beheer van de planten verder kunnen uitbreiden.

Deze website is bedoeld om zowel geïnteresseerden als betrokkenen te informeren en te inspireren. Het uiteindelijke doel is dat bezoekers van de site ook daadwerkelijk de historische vindplaatsen gaan opzoeken om in het (vroege) voorjaar de waarde van stinzenflora met eigen ogen te aanschouwen. Betrokkenen, zoals beheerders en eigenaren, kunnen de site bovendien gebruiken als platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen (zie button Beheer). Daarnaast kunnen scholen en scholieren (binnenkort) lespakketten op de website vinden.

Kijk voor meer informatie over Landschapsbeheer Friesland op www.landschapsbeheerfriesland.nl.