Disclaimer

De door Landschapsbeheer Friesland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Landschapsbeheer Friesland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Landschapsbeheer Friesland en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site historischepaden.nl en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Landschapsbeheer Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Landschapsbeheer Friesland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Landschapsbeheer Friesland.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. en aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.