Herema state

Heremastate in Joure

Gemeente Skarsterlân zetelt op een plek met een rijke geschiedenis. In 1580 stond er de eerste stins. Het was een vrij eenvoudig 'steenhuys' dat in de eeuwen die volgden uitgroeide tot een stijlvolle state. Het huidige landhuis Heremastate is echter overduidelijk een kind van de twintigste eeuw. Na de laatste ingrijpende verbouwing in 1924 en diverse uitbreidingen in de decennia die volgden, is er niets overgebleven van de karakteristieke bouwstijlen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Ook in het park Heremastate rondom het gemeentehuis is de lusthof van weleer niet direct herkenbaar door allerlei metamorfoses. Toch zorgt de Engelse landschapsstijl uit de achttiende eeuw ook vandaag de dag nog voor een natuurlijke, romantische aanblik. De ooit zo rijke stinzenflora is door onder meer openluchtevenementen in het park deels verdwenen. Van sommige soorten komen er in het vroege voorjaar helaas nog maar een paar exemplaren tevoorschijn, zoals holwortel en het lenteklokje. Stinzenplanten als het sneeuwklokje en de krokus zorgen met honderden tegelijk toch nog voor een vrolijk bloementapijt:

Sneeuwklokje, lenteklokje, voorjaarshelmbloem, holwortel, krokus, anemoon, bostulp, knikkende vogelmelk, adderwortel en dubbele bosanemoon.

Het gemeentehuis beschikt nog over één historische zaal uit 1700, die in Louis XIV-stijl is verbouwd, maar die is niet vrij toegankelijk. In het park kan iedereen vrij wandelen.