Jongema State

Jongema State in Rauwerd

Het schitterende park aan de noordkant van Rauwerd, dat lokaal het Raerder Bosk wordt genoemd, vormt samen met de oude stinspoort uit 1603 een waardevolle herinnering aan Jongema State. De stins werd in de vijftiende eeuw gebouwd op een wier, maar helaas is het historische pand in 1912 afgebroken. Alleen het stinsterrein met de dubbele gracht en de poort van (tweedehands) kloostermoppen bleven gespaard. Maar ook de stinzenflora kan het verhaal van vroeger nog navertellen! De state mag dan verdwenen zijn, het speciale stinzenmilieu is nog steeds aanwezig, dus elk voorjaar zorgt een explosie van sneeuwklokjes voor de eerste lenteboodschap. Samen met de stralende winterakoniet zijn de tere witte klokjes de eerste van de negen soorten stinzenplanten die in het Raerder Bosk te vinden zijn:

Sneeuwklokje, winterakoniet, lenteklokje, voorjaarshelmbloem, holwortel, bostulp, Italiaanse aronskelk en gevlekt longkruid.

Het park van Jongema State is in bezit van It Fryske Gea. Rondom de singelgracht kan iedereen op elk moment een wandeling maken, maar het binnenterrein achter de historische poort wordt alleen buiten het broedseizoen van de roeken tijdens de weekenden voor publiek opengesteld.