Liauckema State


Liauckema State in Sexbierum

De inmiddels uitgestorven Liauckema's waren vroeger een van de oudste en voornaamste Friese geslachten. Eind veertiende eeuw bewoonden zij al een stins in Sexbierum, die meermalen door brandstichtingen en aanvallen werd geteisterd. Kennelijk was het zo'n zwaar gebouwde stins dat herstel goed mogelijk was, want de basis van Liauckemastins bleef overeind en werd in de zestiende eeuw uitgebreid tot een imposante state. Van het belangrijke slot Liauckema resteert nu niet meer dan sporen in het terrein met singels, grachten en het poortgebouw, want het historische pand is in 1824 afgebroken door de toenmalige eigenaar om onderhoudskosten uit te sparen. De boerderijen en landerijen die overbleven, zijn later ook verkocht. De huidige eigenaar van de boerderij heeft er een restaurant, pension en zalencentrum van gemaakt onder de naam Liauckama State. Het oude poortgebouw uit 1604 is vanaf de weg goed zichtbaar en in het vroege voorjaar herinnert de vrolijk bloeiende stinzenflora op het terrein aan de kasteelperiode van weleer... er groeien voornamelijk bostulpen, bosanemonen, bosviolen en blauwe druifjes.

Interessante historische feiten over vroegere bewoners van Liauckema State zijn te vinden op www.stinseninfriesland.nl. Neem voor informatie over Hotel Partycentrum Liauckama State contact op via telefoonnummer (0517) 59 13 29.