Planten

Stinzenplanten nader bekeken

Niet alle liefhebbers, deskundigen en wetenschappers die zich in stinzenflora hebben verdiept, hanteren dezelfde soortenlijst. Dat komt doordat het mysterieuze verleden van de lentebrengers enige discussie oproept, maar ook door de huidige verschillen in de assortimenten per locatie en per streek. De één rekent dan ook wat meer soorten tot de stinzenflora dan de ander. Op deze website staat de Friese stinzenflora centraal, waarbij we u laten kennismaken met de meest voorkomende voorjaarsbloeiers in onze provincie.

Een belangrijk uitgangspunt voor het bepalen van wat een stinzenplant is en wat niet, is de verspreiding binnen een bepaald (omgrensd) gebied. Stinzenflora komt alléén voor op plekken als (voormalige) stinzen, states, oude boerenhoeven, pastorie- en kloostertuinen of aanverwante milieus zoals kerkhoven, stadswallen en slotheuvels. Het gaat altijd om locaties met het specifieke stinzenmilieu (link maken); alle planten die ook daarbuiten gedijen, behoren niet tot de stinzenflora. De specifieke soorten en variëteiten zijn bovendien herkenbaar aan de opvallende bloemen. Omdat ze zo kleurrijk en mooi zijn, werden ze vroeger onder meer op buitenplaatsen van rijke stedelingen aangeplant, waarna ze zijn verwilderd en ingeburgerd.

Stinzenflora heeft de meeste kracht als er veel planten bij elkaar staan. Het zijn immers de uitgestrekte kleurige bloementapijten die bij iedereen de lentekriebels oproepen. Ook de combinatie van meerdere stinzenplanten is bijzonder, al heeft elke afzonderlijke soort z'n charme. Meer weten over kenmerken, benaming, achtergrond, land van herkomst, huidige vindplaats en bloeiperiode? Klik dan op één van de achttien beschreven stinzenplanten:

Winterakoniet
Sneeuwklokje
Lenteklokje
Vingerhelmbloem
Holwortel
Boerencrocus
Gele Anemoon
Bosanemoon
Blauwe Anemoon
Wilde Narcis
Breed Longkruid
Bostulp
Daslook
Haarlems Klokkenspel
Knikkende Vogelmelk
Gevlekte Aronskelk
Italiaanse Aronskelk
Adderwortel