Stinzenflora-monitor

STINZENFLORA-MONITOR 

De STINZENFLORA-MONITOR is een initiatief van Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk- Zandee. Zij zijn sinds 2012 eigenaren van het voormalige ‘Doktershûs’ in Stiens, een Rijksmonument in neo-classicistische stijl uit 1838 met een uitbreiding met apotheek in 1894. Het pand is geheel in oude glorie gerestaureerd. Achter het huis is een 19e-eeuwse slingertuin ontworpen door Gerrit Vlaskamp in 1868. De structuur van de tuin is door de eigenaren hersteld. In de tuin heeft zich een rijke stinzenflora ontwikkeld. Sinds 2013 doen ze mee aan de jaarlijkse STINZENSTRUIN. Van half februari tot half mei heten een aantal states,landgoederen en andere bijzondere locaties bezoekers van harte welkom om de prachtige bloeiende voorjaarsbolletjes te bekijken zoals Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Bonte crocus en Lenteklokjes in het vroege voorjaar tot Holwortel, Bostulp en Gele anemoon later in het seizoen.

De STINZENFLORA-MONITOR is in het leven geroepen omdat de flora jaarlijks op een ander moment bloeit, afhankelijk van weersomstandigheden en locaties. De STINZENFLORA-MONITOR is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Stinzenflora komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. Deze monitor beperkt zich voorlopig tot een beperkt aantal terreinen in Fryslân. De aard van de locaties verschilt net als het voorkomen van soorten.De website http://stinzenflora-monitor.nl  heeft als doel om inzicht te geven in:

- de aard van de diverse locaties

- welke stinzenplanten waar voorkomen

- de aantrekkelijkheid van een locatie voor een bepaalde soort

- wanneer waar wat bloeit.

Het tweede doel van de site is om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen. Voor info en deelnemende terreinen zie de STINZENFLORA-MONITOR op www.stinzenflora-monitor.nl

Informatie STINZENFLORA-MONITOR bij:                    
Trudy van Riemsdijk - Zandee /                                  
Willem van Riemsdijk                                                 
stinze.stiens@icloud.com                                                                                          l                                                          Bezoekadres:
Smelbrêge 6                                                            
9051BH Stiens