Verspreiding

Stinzenflora in de lage landen
Stinzenflora is als uniek fenomeen herkend in Friesland, maar dat betekent niet dat deze vroege voorjaarsbloeiers alleen aan onze provincie zijn voorbehouden. Ook elders in Nederland komen specifieke stinzenmilieus voor, denk bijvoorbeeld aan de borgen in Groningen, de havezaten in Drenthe en Overijssel, de buitenplaatsen in het rivierengebied, de kastelen in de Achterhoek, de binnenduinrand langs de Noord-Hollandse kust en de parkbossen in Zuid-Limburg.

Toen de term stinzenflora meer dan een halve eeuw geleden ook buiten Friesland bekend werd en er meer onderzoek naar het verschijnsel werd gedaan, bleek bovendien dat de kleurrijke lentebrengers eveneens in het noorden van Frankrijk, het westen van België, op de Britse Eilanden, in Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden voorkomen. Kortom, stinzenplanten floreren op diverse plekken in het laagland van Noordwest-Europa.

Toch is Friesland the place to be voor liefhebbers van stinzenplanten. Nergens anders zijn meer vindplaatsen bewaard gebleven dan bij ons: op ruim tachtig locaties in de provincie is jaarlijks het kleurige schouwspel van bloeiende stinzenflora te zien. Bovendien is er geen enkel gebied bekend waar zoveel verschillende soorten dicht bij elkaar liggen als op de Friese zeeklei. Onder plekken vindt u een overzicht van Friese locaties die de moeite van het bezoeken waard zijn.